Burun Estetiği (Rinoplasti) Ameliyatı Nedir ? Niçin yapılır?

Burnun mevcut şeklinden mutlu olmayan kişiler rinoplasti dediğimiz estetik burun ameliyatı ile arzu ettikleri burun şekline kavuşabilirler. Elde edilecek güzel sonuçlarla kişinin özgüveni de artar. Burada yapılan işlem kısaca buruna mevcut şeklini veren kemik ve kıkırdaktan oluşan burun iskeletinin yeniden şekillendirilmesidir.

Kimlere Burun Estetiği Uygulanabilir ?

Burundaki şekil bozuklukları doğuştan veya daha sonra geçirilen travmalara bağlı olabilir. En sık dile getirilen şikayetler burunun aşırı kemerli olması, burun ucun ile dudak arasındaki açının dar olması yani burun ucunda düşüklük, burun boyutunun yüze göre uzun olması veya göre geniş olmasıdır

Burun Estetiğinden Önce Yapılan Değerlendirmemiz

Ameliyat öncesi en önemli konu kişinin yeterli bilgilendirme ile sağlıklı bir şekilde karar vermesidir. Rinoplasti bir operasyondur ve her ameliyat gibi vücut için bir travmadır. Ancak operasyon öncesi yapılacak kontrollarla en uygun şartlarda ve emniyetle yapıldığında hayati bir tehlike yaratmaz. Hastanın istekleri gerçekçi olmalı, bunun cerrah tarafından değerlendirilmesi ve elde edilebilecek en ideal sonuç hakkında mutabık kalınmalıdır. İstekler gerçekçi olmalıdır çünkü mevcut burun şekli ve burun derisinin kalitesi sonucu belirleyen en önemli faktörlerdir.

Örneğin cildin çok kalın ve sert olması yeniden oluşturulacak kemik ve kıkırdak iskeletin ince detaylarının dışarı yansımasını engelleyeceğinden kısıtlayıcı bir faktördür. Hastanın istekleri ve cerrahın gerçekleştirebileceği en güzel sonuç konusunda iletişimin tam ve güvene dayalı olması gerekir.

Bazı durumlarda fotoğraflar üzerinde operasyon öncesi yapılan modelleme çalışmaları hastaya kabaca bir fikir vermekle beraber bilgisayar ekranı üzerinde iki boyutlu ortamda kolayca yapılan değişiklikler canlı ve üç boyutlu operasyonda her zaman sağlanamayacağından belirleyici olmamalıdır. Burnun nihai şeklinin hastanın yüzüyle olumlu olması ve iyileşme tamamlandıktan sonra hastanın etrafındakiler tarafından ameliyat olduğu belli omayacak şekilde algılanmasıdır. Doğal olarak nitelediğimiz sonucu bu şekilde ifade edebiliriz. Hastaların operasyondan bir hafta önce sigara, alkol, kan sulandırıcı (aspirin ve NSAİD) ilaçlar, vitamin E ve türevlerini kesmesi gerekmektedir.

Estetik Burun Ameliyatında Uygulanacak Teknikler

Rinoplasti ameliyatı genel olarak açık veya kapalı teknik olarak adlandırılan iki yaklaşımla yapılı. Açık teknik ile burun delikleri arasında bulunan kolumella olarak adlandırılan bölgeden yapılan 4-5 mm ilk bir  kesi ile burun kıkırdakları ve kemikler bütünüyle görünür hale getirilir. Bu tekniğin amacı burnu oluşturan yapıların  açıkça görülebilmesi ve bunlara yapılacak değişikliklerin daha güvenli kalıcı olarak yapılabilmesidir. Bahsettiğimiz bu kesinin izi 5-6 ay içerinde farkedilmeyecek  bir şekilde iyileşir.

Kapalı teknikte ise operasyon tamamiyle burun içinde yapılan kesilerle gerçekleştirilir.

Uygulanacak operasyon teknikleri

Rinoplasti genel anestezi altında yapılır. Operasyonda yapılan işlemler genel olarak burun kemeri gibi fazlalık olan yerlerden bunu oluşturan kıkırdak ve kemiğin azaltılması, burun ucu düşüklüğü gibi destekle düzeltilecek yerlerin de destek olarak kıkırdak ve kemik ile desteklenmesidir. Özet olarak burun iskeleti bir anlamda yeniden şekillendirilir. Yaklaşık olarak süre 1.5 – saat kadardır. Burunun yeni şeklinin korunması amacıyla içeriye silikon tamponlar yerleştirilir. Ortası delikli olması nedeniyle kaldığı müddetçe nefes almayı sağlar ayrıca yapışmayacağından çıkarırken de bir ağrıya neden olmaz. Burunun dışından da atel dediğimiz kalıpla burun yeni şekli korumaya alınır. Tamponlar 3. günde otel ise 8 veya 9. günde alınır. Operasyon sonrasın göz altında sızıntıya bağlı morluklar görülebilir ve yaklaşık bir haftada geçer.

  • Burun estetiği ameliyatı sonrası yapması gerekenler
    Hastaların başı yukarda yatması burun ve yüzdeki ödemi azaltır. Hastaların reçete edilen antibiyotiği ve antiinflamatuar ilacı kullanmaları gerekmektedir. Hastalara atel çıktıktan sonra burun masajı ile burun derisindeki ödemin azaltılması amaçlanmaktadır.
  • Operasyon sonrası yapmaması gerekenler
    Hastaların tansiyonları artıran aktivetelerden kaçınması gerekmektedir. Ameliyattan sonraki 4 hafta boyunca  sigara ve alkol almaması, ağır sporlardan kaçınması, cilt bakımının yaptırılmaması; 2 ay boyunca buruna travmadan kaçınma, güneş gözlüğü gibi burun cildinde iz bırakma olasılığı olan gözlüklerin takılmaması önerilir.

Burun estetiği ameliyatından sonraki İyileşme süreci

Burundaki  mevcut ödemin geçmesiyle burun 1 ay sonunda %90, 6 ay sonunda ise nihai şekline kavuşmuş olur. Hastaların bu süreçte kontrollerini aksatmaması hekimin önerilerine uyması önemlidir.

Konu hakkında genel fikirler:

Burun yüzün tam ortasında olması nedeniyle yüzün ifadesini etkilemektedir. Burun estetiği sonrası burun şeklinin değişmesiyle birlikte yüzün ifadesi de olumlu yönde değişmektedir.

Son yıllarda gelişen yapısal tekniklerle beraber burun ucunda düşmelerin önüne geçilmiştir.

Sekonder Rinoplasti (Burun Estetiği Revizyonu)

Rinoplasti operasyonu geçiren hastaların %20 si ikinci (sekonder) rinoplastiye ihtiyaç duyar. Sekonder rinoplasti ameliyatı primer rinoplasti ameliyatına oranla teknik olarak daha zordur.

Çeşitli nedenlerle sekonder rinoplastiye ihtiyaç duyulur:

  • Ameliyat öncesi hastanın beklenti ve isteklerinin doğru değerlendirilmemesi
  • Gereğinden fazla kıkırdak ve kemik dokusu çıkartmak
  • Kemik ve kıkırdakların hafızları nedeniyle ameliyat öncesi pozisyonlarına kayması
  • Operasyon sonrası travmalar