Prof. Dr. Zeki Can Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Sevin K., Can Z., Yılmaz S., Saray A., Yormuk E., “Pilomatrixoma of The Earlobe,” Dermatologic Surgery, 21(3), 245-246, (1995)
 • Can Z., Yılmaz S., Erçöçen AR., Apaydın I., Kuzu I., “Sarcoma Developing in a Burn Scar: Case Report and Review of the Literature,”.Burns, 24(1), 68-71, (1998)
 • Can Z., Apaydın I., Erçöçen AR., Demirseren ME., Sabuncuoğlu B., “Prefabrication of a High-Density Porous Polyethylene Implant Using a Vascular Technique,” Annals of Plastic Surgery, 41(3), 264-269, (1998)
 • Erçöçen AR., Can Z., Yormuk E., “The Lateral Calcaneal Island Flap for Sensate Coverage of Heel Defects,” European Journal of Plastic Surgery, 21(6), 299-302, (1998)
 • Erçöçen AR., Yılmaz S., Can Z., Berk F., Kır M., Yenidünya S., Edalı N., Özbek MR., “The Effects of Tissue Expansion on Skin Lymph and Lymphatics: An Experimental Study in Rabbits,” Scand J Plast Reconstr Hand Surg, 32, 353-358, (1998)
 • Canpolat O., Yılmaz S., Özgen G., Erçöçen AR., Elgün S., Can Z., “Activities of Purine-Pyrimidine and Free Radical Metabolising Enzymes in Human Cutaneous Carsinomas,” Cancer Research Therapy and Control, 5, 301-306, (1998)
 • Can Z., Saray A., Yılmaz S., Erçöçen AR., Emiroğlu M., “Malignant Triton Tumor of the Maxilla: A Patient Report,” Annals of Plastic Surgery, 42(1), 96-99, (1999)
 • Yenidünya MO., Can Z.,. “Demirseren ME. A Burn From a Plant,” Plastic and Reconstructive Surgery, 103(1), 335-336, (1999)
 • Emiroğlu M., Erçöçen AR., Can Z., Gültan MS., “Hailey-Hailey Disease: A case Report and Treatment by Surgical Excision,” The Journal of Clinical Dermatology, 2(3), 23-26, (1999)
 • Demirseren ME., Can Z., Gökrem S., Ozdemir O.M., “Correction of the Constricted Ear With a Boomerang-Shaped Incision,” Plastic and Reconstructive Surgery, 104(5), 1575-1576, (1999)
 • Can Z., Erçöçen AR., Apaydın I., “Demirseren ME., Sabuncuoğlu B., Yormuk E., “Tissue Engineering of High-Density Porous Polyethylene Implant for Three-Dimensional Reconstruction: An Experimental Study,” Scand J Plast Reconstr Hand Surg, 34, 9-14, (2000)
 • Emiroğlu M., Aşkar I., Can Z. “Pseudolymphoma: A Case Report ,” European Journal of Plastic Surgery, 23, 297-298, (2000)
 • Gökrem S., Özdemir O.M., Demirseren M.E, “Can Z., Katırcıoğlu A., “Modification of the Skoog Principle of Digital Flap Interposition With a New Technique of Web Space Reconstruction,” Plastic and Reconstructive Surgery, 107(4), 1075, (2001)
 • Erçöçen AR., Can Z., Emiroğlu M., Tekdemir İ., “The V-Y Island Dorsal Nasal Flap for Reconstruction of The Nasal tip,” Annals of Plastic surgery, 48(1), 75-82, (2002)
 • Yılmaz S., Eröççen AR., Can Z., Yenidünya S., Yormuk E., Edalı N., “Viability of Diced, Crushed Cartilage Graft and The Effects of Surgicel (Oxidized, Regenerated Cellulose) on Cartilage Graft (Experimental study)” Plastic and Reconstructive surgery, 108(4), 1054-1062, (2001)
 • Saray A, Özakpınar R., Koç C., Serel S., Şen Z., Can Z., “Effect of Chronic and Short-Term Erythropoietin Tretment on Random Flap Survival in Rats: An Experimental Study,”  The Layngoscope, 113, 85-89, (2003)
 • Demirseren M.E., Gökrem S., Özdemir O.M., Katircioğlu A., Can Z., Serel S.,“ Hatchet Shaped Tensor Fascia Lata Musculocutaneous Flap for the Covarage of Thochanteric Pressure Sores: A New Modification,” Annals of Plastic Surgery, 50(3), (2003)
 • Görkem S., Özdemir O.M., Demirseren M.E., Katırcıoğlu A., Can Z., Sevin K., “Correction of a mild breast contracture with a new technique: V-Y-Z Plasty”, European Journal of Plastic Surgery, 26, 255-257, (2003)
 • Demirseren M.E., Görkem S., Can Z., “Perineal pressure sore with urethrocutaneous fistula in the absence of bilateral ischiectomy”,  European Journal of Plastic Surgery, 26, 150-152, (2003)
 • Serel S., Can Z., Yormuk E., “Arm Restraint in Children With Cleft Lip and Palate”, Plastic and Reconstructive Surgery , 112(2), 712, (2003) (Letter to editor)
 • Demirseren M.E., Görkem S., Can Z., “Reappraisal of Island Modifications of Lateral Calcaneal Artery Skin Flap”, Plastic and Reconstructive Surgery, 113(4), 1167-1174, (2004)
 • Serel S., Can Z., Ersoy A., Şen Z., “Management of mandibular fracture using open reduction and internal fixation in a neonate: case report”, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 63(3), 396-9, (2005)
 • Serel S., Kaya B., Demiralp. Ö, Can Z., “Cross-leg free anterolateral thigh perforator flap: a case report”, Microsurgery, 26(3), 190-2, (2006)
 • Serel S., Uluç A., Can Z., “Treatment of coup de sabre facial contour deformity with hydroxyapatite paste”,  Annals of Plastic Surgery, 57(2), 241, (2006) (Letter to editor)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Can Z., Emiroğlu M., Yormuk E., “Migration of Cultured Schwann Cells in Freeze-Dried Rat Nerve Grafts Without Accompanying Axons,” Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Transactions of the 11th Congress of the International Confederation, Yokohama, Japan, April16-21, 1995
 • Erçöçen AR., Can Z.,Apaydın İ., Demirseren E., Sevin K., “Prefabrication of High Density Porous Polyethylene Implant With Vascular Induction Method,” 8th. European Congress IPRAS, Lisbon, 22-25 June, 1997
 • Erçöçen AR., Emiroğlu M., Can Z., Yılmaz S., Kır M., Yormuk E. The Effects of Tissue Expansion on Skin Lymph Flow and Lymphatics: An Eperimental Study in Rabbits,” 8th. European Congress IPRAS, Lisbon, 22-25 June, 1997
 • Emiroğlu M., Can Z., Aşkar İ., Sak SD., Gültan M.S., “Pseudolymphoma: A Case Report and Review of Literature,” 8th. European Congress IPRAS, Lisbon 22-25 June 1997
 • Erçöçen AR., Can Z., Emiroğlu M., Yormuk E., “The Lateral Calcaneal Island Flap for Sensate Coverage of Heel Defects,”.XII.Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, San Francisco, June 27- July 2, 1999
 • Can Z., Emiroğlu M., Erçöçen AR., Apaydın I., Demirseren ME., Sabuncuoğlu B., Yormuk E., “Composite Tissue Prefabrication Utilizing High Density Porous Polyethylene Implant for Three-Dimensional Reconstruction Purposes: An Experimental Study,” XII. Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, San Francisco, June 27- July 2, 1999
 • Erçöçen AR., Can Z., Emiroğlu M., Gültan MS., Tekdemir I., Elhan A.,  “V-Y bipedicled axial island nasodorsum flap” (Scientific Poster),XII.Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, San Francisco June 27- July 2, 1999
 • Can Z., Erçöçen AR., Emiroğlu M., Yılmaz S., Gültan MS., “Sarcoma Dveloping in a Burn Scar” (Scientific Poster), XII.Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, San Francisco, June 27- July 2, 1999

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Üstünsoy E., Can Z., Sevin K., “Yormuk E., “Burun Defektlerinde Kullandığımız Onarım Yöntemleri,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 44(3), 447-458 (1991)
 • Sevin K., Can Z., Üstünsoy E., Yormuk E., “Management of Facial Palsy Using Free Muscle Transplantation.,” Journal of Ankara Medical School, 13(4), 307-315, (1991)
 • Can Z., Sevin K., Yormuk E., “Rat Siyatik Sinirinden Schwann Hücre Kültürü Hazırlanması İçin Geliştirilmiş Metod,” Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1(1), 6-8, (1993)
 • Can Z., Sevin K., Yormuk E., “Dondurulmuş Periferik Sinir Greftlerinde Sschwann Hücresi Migrasyonu,” Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1(2), 84-87, (1993)
 • Erçöçen AR., Yenidünya M.O., Can Z., Özbek MR., “Ehler-Danlos Sendromu,” Klinik Bilimler Cerrahi, 1(10), 218-223, (1995)
 • Yılmaz S., Can Z., Yenidünya MO., Demirseren ME., Sevin K., “Nadir Bir Fasial Asimetri Olgusu: Muskulus Depressor Labii İnferioris Hipoplazisi” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 49(3), 165-167, (1996)
 • Can Z., Adanalı G., Yılmaz S., “Doku Kültürü,” Türkiye Tıp Dergisi, 4(1), 53-57, (1997)
 • Emiroğlu M., Yılmaz S., Erçöçen AR., Can Z., “Ota Nevüs ve Tedavisi: Olgu Sunumu” Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 5(2), 99-102, (1997)
 • Adanalı G., Erçöçen AR., Yılmaz S., Can Z., Sevin K., “Kas Flebi Modelinde İskemi-Reperfüzyon Hasarının Biyokimyasal Analiz Yöntemi ile Monitorizasyonu: Deneysel Çalışma,” Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 6(2), 69-76, (1998)
 • Erçöçen AR., Can Z., Berk Ç., Özgencil E., Yormuk E., “Geniş Lumbosakral Meningomyelosel Defektlerinin Bipediküllü Fasiyokütan Fleplerle Onarımı,” Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(2), 93-99, (1999)
 • Demirseren ME., Can Z., Özakpınar HR., “Küçük Cerrahi Müdahelelerde Lokal Anestezi Tekniklerinin Kaşılaştırılması (Klinik çalışma)”, İnsizyon, 2(1), 35-38, (1999)
 • Demirseren ME., Can Z., Gökrem S, “Diyabetik Ayak Ülserlerinin Rekonstrüksiyonunda Glikolize Hemoglobin (HbA1c) Prognostik Etkisi,” İnsizyon, 2(4), 229-236, (1999)
 • Demirseren ME., Özdemir OM. Can Z., Pektaş Ö., Gültan SM., “Bukkal Mukoza Fleplerinin Kullanımı ile Bilateral Oral Kommissüroplasti,” Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22(1), 61-64(2000)
 • Demirseren ME., Katırcıoğlu A., Gökrem S., Can Z., Özbek MR., “Depressor Anguli Oris Flebi İle Alt Dudak Defektlerinin Fonksiyonel Onarımı,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53(4), 265-269, (2000)
 • Erçöçen AR., Yılmaz S., Can Z., Emiroğlu M., Yormuk E., “Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi: 108 Olgunun Değerlendirilmesi”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 8(2), 82-89(2000)
 • Demirsesren ME, Gökrem S, Özdemir OM, Can Z., “The Use of Ulnar Flap for Coverage of Dorsal Hand Skin Defect,” Journal of ankara medical School, 2(2),161-166, (2001)
 • Katırcıoğlu A, Gökrem S, Özdemir OM, Özakpınar HR, Serel S, Can Z., “Redüksizyonsuz Anterior Disk Dislokasyonlu Hastalara Tedavi Yaklaşımlarımız” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54(4), 237-245,(2001)
 • Katırcıoğlu A, Gökrem S, Özdemir OM, Özakpınar HR, Ersoy A., Can Z., Emiroğlu M.“Alt dudak defektlerinin rekonstrüksiyonu: 43 olgunun değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54(3), 345-356, (2001)
 • Gökrem S., Özdemir O.M., Katircıoğlı A., Şen Z., Ersoy A., Can Z., Emiroğlu M., Gültan S., “ A Rare Craniofacial Cleft: Tessier No. 7: A Retrospective Analysıs”, Journal of nkara medical School, 24(2), 63-68(2002)
 • Şen Z.Yormuk E., Kaya B, Can Z., Serel S., Ersoy A. “Fournier Gangreninde Tedavi Prensipleri”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56(4), 249-257, (2003)
 • Serel S., Yormuk E., Ersoy A., Şen Z., Kaya B., Can Z., Emiroğlu M. “Nazal Rekonstrüksiyonda Deneyimlerimiz ve Modifiye Nazal Subünitelerin Rolü”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56(3), 151-158, (2003)
 • Şen Z., Can Z., Katırcıoğlu A., Serel S., Ersoy A., Demiralp Ö., Kaya B. “Aplasia Cutis Congenita of the Scalp: Conservative Treatment After Failed Surgical Treatment (A Case and Review of Literature)”,  Journal of Ankara Medical School, 25(4), 205-210, (2003)
 • Serel S., Uluc A., Kaya B., Ersoy A., Can Z. “Çocukluk Çağında Nadir Bir Maksillofasiyal Yaralanma Şekli: Elektirikli Testere Yaralanması”, Adli Bilimler Dergisi, 3(2), 65-68, (2004)
 • Özdemir O.M., Serel S., Görkem S., Katırcıoğlu A., Can Z., Serin S. “Serbest prefabrike poröz polietilen implant flebi ile üç boyutlu doku rekonstrüksiyonu modeli”, Ulusal Travma Dergisi, 10(2), 75-82, (2004)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Yenidünya MO., Erçöçen AR., Can Z., Gültan MS. “Nasıl Açmalı?” XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi,Ankara, 1-4 Ekim, 1994
 • Erçöçen AR., Yenidünya MO., Can Z., “Ehler-Danlos Sendromu: El Deformiteleri. XVII,” Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 20-25 Eylül, 1995
 • Yılmaz S., Erçöçen AR.,Berk F.,Adanalı G., Kır M., Can Z., Sevin K. “Konvansiyonel ve Genişletilmiş Deri Feplerinin Lenfatik Akımında Meydana Gelen Değişiklikler,” XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 20-25 Eylül, 1995
 • Saray A., Sevin K., Demirseren E., Can Z., “Heparin ve Fraksiparin’in Bipediküler Venöz Flep Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi” XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 20-25 Eylül, 1995
 • Can Z., Sevin K., Aşkar İ., Saray A., Özkaya Ö., “Kaviter Mandibula Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Medpor Polietilen İmplant Kullanımı: Deneysel Çalışma,” XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 20-25 Eylül, 1995.
 • Yılmaz S., Can Z., Yenidünya MO., Demirseren E., Sevin K., “Nadir Bir Orofasiyal Asimetri Olgusu: Tek Taraflı M.depressor Labii İnferioris Hipoplazisi,” XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 20-25 Eylül, 1995
 • Yenidünya MO., Can Z., Aşkar İ., Demirseren E., Yormuk E., “Bitki Yanığı: Olgu Sunumu,” XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 20-25 Eylül, 1995
 • Can Z. “Konjenital El Anomalileri ve Tedavi Yaklaşımları,” Diyarbakır Cerrahi Günleri, Diyarbakır, 4-5 Nisan, 1996
 • Can Z., Apaydın İ., Erçöçen AR., Demirseren E., Sevin K., “Vaskuler İndüksiyon Yöntemi ile Yüksek Dansiteli Poröz Polietilen İmplant (Medpor) Prefabrikasyonu,” XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 4-8 Eylül, 1996
 • Erçöçen AR., Apaydın İ., Yılmaz S., Can Z., Kır M., Özbek MR., Yenidünya S., “Doku Genişletme Tekniğinin Deri Lenf Akımı ve Dermal Lenfatikler Üzerine Etkisi,” XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 4-8 Eylül, 1996
 • Canbolat O., Yılmaz S., Özgen G., Erçöçen AR., Elgün S., Can Z., “İnsan Deri Tümörlerinde Pürin-Primidin ve Serbest Radikal Metabolizması,” Enzim Aktiviteleri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal kongresi, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 1997
 • Can Z. “Bası Yaralarının Rekonstrüksiyonu,” Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 1998-1999 Akademik Yılı Bilimsel Toplantıları, Sivas, 30 Nisan, 1999
 • Özakpınar HR., Demirseren ME., Can Z., Özdemir OM., Gökrem S., Sevin K. “Maksillo-Fasiyal Travma Olgularında Üç Boyutlu Tomografi Uygulamaları. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 1999
 • Demirseren ME., Can Z., Katırcıoğlu A., Sevin K., “Diyabetik Ayak Ülserlerinin Rekonstrüksiyonunda Glikolize Hemoglobinin Prognostik Etkisi,” XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadas, 30 Eylül-3 Ekim, 1999
 • Erçöçen AR., Can Z., Saydam M., Keven Ö., “Subkütan Pediküllü Tensor Fasia Lata Flep,” XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 1999
 • Can Z., Erçöçen AR., Yılmaz S., Demirseren ME., Yormuk E., “Poröz Polietilen İmplant ile Orbita Tabanı Rekonstrüksiyonu” XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 1999
 • Demirseren ME., Gökrem S., Katırcıoğlu A., Özdemir OM., Özakpınar HR., Serel S., Can Z., Emiroğlu M., “Trokanterik Defektlerin Onarımı için Yeni bir Tensor Fasiya Lata Modifikasyonu: “Hatchet” Şekilli Muskülo-Kütan Tensor Fasiya Lata Flebi,” XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 27 Eylül-1 Ekim, 2000