Kepçe Kulak Estetiği Niçin yapılır?

Kepçe kulak genetik geçişli bir durum olmakla birlikte 20 doğumdan bir süre sonra da belirginleşebilir. Kulak ve mastoid kemik (kulak arkası kafa kemiği) yaptığı açının normalden fazla olması nedeniyle veya kulak üst 1/3 ünde olması gereken kulak kıvrımlarının gelişmemesi nedeniyle oluşur. Kulak gelişimi 5-6 yaş civarında tamamlandığından kepçe kulak operasyonu için en uygun zaman okul öncesi dönemdir. Çocuklar okula başladığında arkadaşlarının alay konusu olabileceğinden dolayı eğer isteniyorsa bu süre içinde onarılması önerilir. Bu dönemde yapılmasının diğer önemli nedeni kişinin benlik duygusu gelişmeden yapılıp sosyal sorunları engellemektedir. Erişkin dönemde en sık rastlanılan şikayet kulakların kepçe şeklinde görünmesinden dolayı saçlarla bu durumun kamufle edilmek zorunda kalınmasıdır. Örneğin kadınlarda topuz şeklinde saç düzenlemesi yapılamaması buna örnektir. Erkek çocuklar da saçlarını uzatarak bunu gizlemeye çalışırlar. Bunlar her iki cins açısından da sosyal hayatta kısıtlayıcı bir faktördür.

Kepçe kulak operasyonu otoplasti olarak adlandırılır ve erişkin dönemde de başarı ile yapılması mümkündür.

Kepçe Kulak Estetiği Operasyon öncesi değerlendirmemiz

Hastanın kepçe kulak deformitesi değişik derecelerde olabilir. Cerrahın gerçekleştirebileceği sonuç ve hastanın istekleri karşılıklı olarak konuşularak ameliyata karar verilir. Hastalar operasyondan bir hafta önce sigara, alkol, kan sulandırıcı (aspirin ve NSAİD) ilaçlar, vitamin E ve türevlerini kesmesi gerekmektedir.

Kepçe Kulak Estetiği Ameliyatında Uygulanacak Teknikler

Ameliyathane koşullarında, genel veya lokal anestezi altında kulak arkasındaki kıvrımlardan yapılan kesi ile kafa ve kulak arasındaki açı kalıcı dikişler yardımıyla daraltılır. Kulak ön kısmında herhangi bir kesi yapılmaz ve iz bırakılmaz. Bazı durumlarda kıkırdaklardan bir miktar çıkarım yapılması da gerekebilir.. Ancak bütün ameliyat kulak arkasından gerçekleştirilir. Ameliyat süresi ortalama 1.5 – 2 saattir. Kesi kulak arkası kıvrımda saklı kaldığından dışarıdan farkedilmesi zordur. Ameliyat sonrasında kulakta ödemi önlemek ve verilen yeni şekli korumak amacıyla baskılı bir pansuman yapılır. Kıkırdak kan desteği oldukça fakir bir doku olduğundan en az travmatik yöntem tercih edilmelidir. Biz bu amaca uygun olarak perikopndrioplasti dediğimiz yöntemi uygulamaktayız.

Operasyon sonrası yapması gerekenler:

Hastalar operasyon günü ve bir gün sonra taburcu edilmektedir. Hastalara başı yukarda kalacak şekilde yatması önerilir. Ameliyattan 2 gün sonra da pansumanlar  çıkarılır ve kulak ile kafa arasında daraltılan açının iyileşme döneminde korunması amacıyla sporcuların kullandığı ter bantlarıyla korunması önerilir. Bu bandın kullanım süresi yaklaşık iki haftadır. Kulağın arkasında cildi kapatmak için kullanılan dikişler de yaklaşık 10 gün sonra alınır. Hastalarımız 3. Günden sonra duş alabilir ve bu bölgenin ıslanmasında sakınca olmaz.

Operasyon sonrası komplikasyonlar:        

Erken dönemde dikiş hatlarında ayrışma, kulakta enfeksiyon, hematom (kan birikmesi) gibi komplikasyonlar ihtimal dahilinde olsa da çok nadir görülürler Uygun  titiz ameliyat tekniği ve antibiyotiklerle bu komlikasyonlar minimalize. Bazı durumlarda kulak ve kafa arasında daraltılan açının tekrar genişlemesi olsa da bunlar küçük revizyonlarla düzeltilir.

Operasyon sonrası yapmaması gerekenler:

Hastaların kan basıncını artıran aktivitelerden kaçınması gerekmektedir. Ameliyattan sonraki 2 hafta boyunca  sigara ve alkol almaması, 3 hafta boyunca  travmalardan kaçınılmalıdır. Kulak travmalardan korunmalıdır

İyileşme süreci:

Kulakta ameliyata bağlı ödemler 2 hafta içinde düzelmektedir.